هزینه ترجمه آلمانی، فرانسوی، عربی و روسی

بروزرسانی:   بهمن   1400:: هزینه خدمات ترجمه متون

گروه تخصصی شیراز مترجم علاوه بر ارائه ترجمه های انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی ترجمه تخصصی آلمانی (آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی)، فرانسوی (فرانسوی به فارسی و فارسی به فرانسوی) و عربی (عربی به فارسی و فارسی به عربی) و روسی (روسی به فارسی و فارسی به روسی) را توسط مترجمین کارشناسی ارشد و دکتری به مشتریان عزیز ارائه می کند. قابل ذکر است که خدمات ترجمه های زبان های غیر از انگلیسی تنها به صورت طلایی ارائه میگردد. شما به راحتی می توانید سفارش خود را در قسمت ثبت سفارش ثبت کنید. متصدی مربوطه سفارشات شما را در مدت کمتر از 20 دقیقه تعیین قیمت خواهند کرد.

شیراز مترجم دارای نماد اعتماد الکترونیکی از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت می باشد. و همچنین دارای درگاه پرداخت امن ایران کیش (بانک تجارت و صادرات) و زرین پال می باشد.

به راحتی بدون صرف هزینه و وقت برای رفت آمد های زیاد کار خود را از طریق اینترنت ثبت بفرمایید و با خیال راحت از طریق اینترنت کار خود را تحویل بگیرید ما به شما اطمینان می دهیم که کار را در زمان تعیین شده با کیفیت بالا به شما تحویل دهیم.

 قیمت ها در تاریخ 01 دی 1400 به روز رسانی شده است.

هزینه ترجمه فرانسوی به فارسی

 

عداد صفحات استانداردتعداد کلماتزمان تحویلقیمت ترجمه یک صفحه یا 250 لغت
طلایی
1 تا 9 صفحه1 تا 2,250 کلمه1 تا 2 روز70000 تومان
10 تا 25 صفحه2,251 تا 6,250 کلمه3 تا 6 روز69800 تومان
26 تا 50 صفحه6,251 تا 12,500 کلمه7 تا 10 روز69500 تومان
51 تا 100 صفحه12,501 تا 25,000 کلمه11 تا 18 روز69300 تومان
101 تا 200 صفحه25,001 تا 50,000 کلمه19 تا 35 روز69000 تومان
201 تا 500 صفحه50,001 تا 125,000 کلمه36 تا 82 روز68000 تومان
501 تا 962 صفحه125,001 تا 240,500 کلمه83 تا 150 روز67000 تومان

 

ترجمه فارسی به فرانسوی

 

تعداد صفحات استانداردتعداد کلماتزمان تحویلدرصد تخفیفقیمت ترجمه یک صفحه
طلایی
1 تا 7 صفحه1 تا 1,750 کلمه1 تا 2 روز0 %97000 تومان
8 تا 25 صفحه1,751 تا 6,250 کلمه3 تا 7 روز5 %96800 تومان
26 تا 50 صفحه6,251 تا 12,500 کلمه8 تا 12 روز9 %96600 تومان
51 تا 100 صفحه12,501 تا 25,000 کلمه13 تا 23 روز14 %96500 تومان
101 تا 200 صفحه25,001 تا 50,000 کلمه24 تا 42 روز20 %96000 تومان
201 تا 500 صفحه50,001 تا 125,000 کلمه43 تا 97 روز25 %93000 تومان
501 تا 812 صفحه125,001 تا 203,000 کلمه98 تا 150 روز30 %94000 تومان

 

هزینه ترجمه آلمانی به فارسی

تعداد صفحات استانداردتعداد کلماتمدت زمان تحویلقیمت ترجمه یک صفحه یا 250 لغت
طلایی
1 تا 9 صفحه1 تا 2,250 کلمه1 تا 2 روز95000 تومان
10 تا 25 صفحه2,251 تا 6,250 کلمه3 تا 6 روز94700 تومان
26 تا 50 صفحه6,251 تا 12,500 کلمه7 تا 10 روز94500 تومان
51 تا 100 صفحه12,501 تا 25,000 کلمه11 تا 18 روز94000 تومان
101 تا 200 صفحه25,001 تا 50,000 کلمه19 تا 35 روز93500 تومان
201 تا 500 صفحه50,001 تا 125,000 کلمه36 تا 82 روز92000 تومان
501 تا 962 صفحه125,001 تا 240,500 کلمه83 تا 150 روز91000 تومان

 

ترجمه فارسی به آلمانی

تعداد صفحات استانداردتعداد کلماتمدت زمان تحویلقیمت ترجمه یک صفحه یا 250 لغت
طلایی
1 تا 7 صفحه1 تا 1,750 کلمه1 تا 2 روز100000 تومان
8 تا 25 صفحه1,751 تا 6,250 کلمه3 تا 7 روز99500 تومان
26 تا 50 صفحه6,251 تا 12,500 کلمه8 تا 12 روز99200 تومان
51 تا 100 صفحه12,501 تا 25,000 کلمه13 تا 23 روز98000 تومان
101 تا 200 صفحه25,001 تا 50,000 کلمه24 تا 42 روز97000 تومان
201 تا 500 صفحه50,001 تا 125,000 کلمه43 تا 97 روز96000 تومان
501 تا 812 صفحه125,001 تا 203,000 کلمه98 تا 150 روز95000 تومان

 

هزینه ترجمه عربی به فارسی

تعداد صفحات استانداردتعداد کلماتمدت زمان تحویلقیمت ترجمه یک صفحه یا 250 لغت
طلایی
1 تا 9 صفحه1 تا 2,250 کلمه1 تا 2 روز50000 تومان
10 تا 25 صفحه2,251 تا 6,250 کلمه3 تا 6 روز49800 تومان
26 تا 50 صفحه6,251 تا 12,500 کلمه7 تا 10 روز49300 تومان
51 تا 100 صفحه12,501 تا 25,000 کلمه11 تا 18 روز49000 تومان
101 تا 200 صفحه25,001 تا 50,000 کلمه19 تا 35 روز48900 تومان
201 تا 500 صفحه50,001 تا 125,000 کلمه36 تا 82 روز48500 تومان
501 تا 962 صفحه125,001 تا 240,500 کلمه83 تا 150 روز48000 تومان

 

ترجمه فارسی به عربی

 

تعداد صفحات استانداردتعداد کلماتمدت زمان تحویلقیمت ترجمه یک صفحه یا 250 لغت
طلایی
1 تا 7 صفحه1 تا 1,750 کلمه1 تا 2 روز70000 تومان
8 تا 25 صفحه1,751 تا 6,250 کلمه3 تا 7 روز69500 تومان
26 تا 50 صفحه6,251 تا 12,500 کلمه8 تا 12 روز69200 تومان
51 تا 100 صفحه12,501 تا 25,000 کلمه13 تا 23 روز69000 تومان
101 تا 200 صفحه25,001 تا 50,000 کلمه24 تا 42 روز68000 تومان
201 تا 500 صفحه50,001 تا 125,000 کلمه43 تا 97 روز67000 تومان
501 تا 812 صفحه125,001 تا 203,000 کلمه98 تا 150 روز65000 تومان

 

 هزینه ترجمه روسی به فارسی

تعداد صفحات استانداردتعداد کلماتمدت زمان تحویلقیمت ترجمه یک صفحه یا 250 لغت
طلایی
1 تا 7 صفحه1 تا 1,750 کلمه1 تا 3 روز
(زمان بایستی با مترجمین هماهنگ گردد)
125000 تومان (بسته به زمینه کار با نظر مترجم قیمت کمتر یا بیشتر میشود)

 

هزینه ترجمه فارسی به روسی

تعداد صفحات استانداردتعداد کلماتمدت زمان تحویلقیمت ترجمه یک صفحه یا 250 لغت
طلایی
1 تا 7 صفحه1 تا 1,750 کلمه1 تا 3 روز
(زمان بایستی با مترجمین هماهنگ گردد)
149000 ریال (بسته به زمینه کار با نظر مترجم قیمت کمتر یا بیشتر میشود)