برون سپاری کار تولید محتوا

بروزرسانی:   آذر   1398:: هزینه خدمات تولید محتوای سایت

تولید محتوای سایت همانطور که در مقالات پیشین در قسمت های مختلف سایت گفته شده است برای توسعه سایت امری ضروری است. بدون شک به شما میگویم تولید محتوا نوعی سرمایه گذاری برگشت ناپذیر است، به شرطی که اصولی انجام شود. اما در کشور ما متاسفانه هنوز این مسئله و برون سپاری تولید محتوا جا نیفتاده است. زیرا کسی هنوز به این نتیجه نرسیده است که برای نوشتن و ترجمه متون مبلغی را پرداخت کند. بارها در مدت زمان کار خود با این مسئله مواجه شدم که فرد پس از اینکه به این نتیجه رسید که بایستی برای سایت خود تولید محتوا کند و همچنین خودش زمان این کار را ندارد و شخصی را برای این کار انتخاب کرد. پس از انجام کار از پرداخت هزینه به وی امتناع می ورزد یا حقوق وی را تمام و کمال نمی پردازد و یا پرداخت او را به تعویق می اندازد...
جای تعجب نیست در ایران سرانه مطالعه پایین است و قالب افرادی که برای سایت خود تولید محتوا میکنند یا شخصی را برای این کار انتخاب میکنند تولید محتوای خود را برای گوگل انجام می دهند، یعنی سعی میکنند متن را با کلید واژه های خاص چنان طراحی و نویسندگی کنند، که تعداد یک کلید واژه بالا رفته و در رتبه گوگل آنها تاثیر به سزایی بگذارد.

 

تولید محتوا به واسطه ترجمه متن

تولید محتوا توسط ترجمه متون به شما اجازه می دهد متن مشخصی را در زمان مشخصی داشته باشید. تولید محتوای انبوه را برای شما افزایش می دهد و بدون شک قیمت تمام شده را برای شما کاهش می دهد. و متن جدیدی را نیز برای شما فراهم میکند. متن یکتایی که رتبه شما را افزایش می دهد. میتوان سایت را به یک ماشین تشبیه کرد و تولید محتوا را بنزین، تا زمانیکه به این سایت یا ماشین شما تولید محتوا یعنی بنزین تزریق میکنید این ماشین رو به جلو حرکت می کند و زمانی که تولید محتوا را متوقف میکنید ماشین شما متوقف می شود و شک نکنی ماشینی که مدتی متوقف باشد فرسوده خواهد شد‌.
تولی محتوا با استفاده از مطالب ترجمه شده و یا ترجمه تخصصی این مورد را برای شما فراهم میکند که متن یکتای غیر تکراری و جدیدی را داشته باشید. این متن یکتا هم هزینه کمی داشته هم اگر مترجم خوبی داشته باشید جمله بندی خوبی را برای شما فراهم میکند.

 

برنامه ریزی برای تولید محتوا

همیشه پیش از شروع کار تولید محتوا حتما یک برنامه و تقویم داشته باشید. ابتدا ببینید که قصد دارید در چه زمینه ای رتبه سایت خود را بهبود دهید. سپس تعدادی کلید واژه را انتخاب کنید و در تقویم بنویسید. تعییین کنید فرد یا گروهی که قرار است برای شما کار تولید محتوا را انجام دهد روزانه و یا به صورت هفتگی چه مقدار محتوا را بایستی برای شما تولید نماید. در همان برنامه ریزی اولیه تعیین کنید که چه کسی قرار است محتوای شما را بر روی سایت شما قرار دهد. آسا قرا است این کار را خودتان انجام دهید؟ یا این کار توسط فرد یا گروه تولید محتوای شما صورت میگیرد؟ این مورد را دقیق مشخص کنید و ارتباط منظمی بین تولید محتوا و بارگذاری در سایت خود ایجاد نمایید.