نمونه ترجمه تربیت معلم

(مدیر) قره زاده
جمعه 8 بهمن 1395
زمان مطالعه 5 دقیقه

blog_1575377858_gHWQ.jpg

 Education is of the most significant instruments of change in the human life, helping people develop their lives in the positive direction (1). It is also a tool for economic power, economic growth as well as national development.  Therefore, education in every country should aim at teaching proper skills, improving knowledge of physical and social skills, and obtaining qualifications needed for individual life and the development of society (2). Teachers are the human resources, on which this study is focused. Teachers play a major role in the quality of educational output and disseminate knowledge and values. They strive to provide students with sufficient information so as to assist them in engaging in developing themselves and their society in the best way (3). Many researchers such as Shirom (4) and Azeem (5) have conducted studies on the role of teachers on society’s development, indicating that occupational burnout is of the factors stifling their effectiveness, efficiency and job-related promotions.Teachers’ occupational burnout is a problem posed to educational systems all over the world. Occupational burnout was first introduced in 1974 and is characterized by a feeling of emotional exhaustion experienced by those who work hard (6).

یکی از مهمترین ابزارها برای تغییر دادن زندگی انسان و کمک به پیشرفت زندگی آنها درمسیر مثبت، آموزش و پرورش است. همچنین ابزاری برای قدرت اقتصادی، رشد اقتصادی ونیز توسعه ملی از جمله دیگر موارد می باشد. بنابراین آموزش و پرورش درتمام کشورها باید با هدف آموزش مهارت های مناسب، بهبود دانش فیزیکی و مهارت های اجتماعی و کسب صلاحیت های موردنیاز زندگی فردی و پیشرفت جامعه باشد. معلمان منابع انسانی هستند که بر روی این تحقیق متمرکز شده اند. معلمان نقش عمده ای را در کیفیت بازده آموزشی و انتشار دانش و ارزش ها ایفا میکنند.آنها تلاش میکنند تا اطلاعات کافی را به منظور کمک کردن درجهت پیشرفت خود و جامعه به بهترین شکل به دانش آموزان ارائه دهند. بسیاری از محققان مانند شیروم و عظیم، مطالعاتی درمورد نقش معلمان در پیشرفت جامعه انجام داده اند که نشان میدهد فرسودگی شغلی از عواملی است که باعث فرونشاندن اثربخشی آنها، کارایی و پیشرفت های شغلی شده است. فرسودگی شغلی معلمان مسئله ای است که در سیستم های آموزشی کل جهان مطرح است. فرسودگی شغلی اولین بار درسال ۱۹۷۴ توسط کسانی که سخت کارمیکنند ویک احساس خستگی عاطفی را تجربه کرده اند مطرح شد.

 

The aim of this paper is to present an approach for identifying such sustainability criteria and to suggest a process for how these can be developed in any manufacturing company. The sustainability criteria are presented in a set of matrices, separating the criteria into product life-cycle phases and socio-ecological sustainability principles. In addition the paper presents a qualitative measurement scale for the criteria, called a sustainability compliance index that indicates to what degree a product or process concept performs in relation to a sustainable solution. The sustainability criteria were tested in different settings at a case company within the aerospace industry to give a first indication and evaluation of the ability to give guidance and support in bringing in a sustainability perspective when developing, evaluating and selecting different concepts in the early phases of product...

 

هدف این مقاله ارائه ی یک رویکرد برای شناسایی معیارهای پایداری و پیشنهاد یک روند برای توسعه ی آنها در هر شرکت تولیدی میباشد. معیارهای پایداری در مجموعه ای از ماتریس ها ارائه شده اند که معیارها را به مراحل چرخه ی عمر محصول و اصول پایداری محیط زیست اجتماعی تفکیک میکنند. علاوه براین، این مقاله مقیاس اندازه گیری کیفی را که شاخص انطباق پایداری نامیده شده است را معرفی میکند که نشان میدهد تا چه حد مفهوم یک محصول یا فرآیند به یک راه حل پایدار مرتبط است. معیارهای پایداری در موقعیت های مختلف در یک شرکت در صنعت هوافضا برای بیان اولین نشانه و ارزیابی توانایی هدایت و حمایت برای سودبردن از یک دیدگاه پایداری مورد آزمایش قرار گرفتند...

  ثبت سفارش ترجمه

مترجم: سحررهبرعالم.    

در بالا متن تخصصی رشته تربیت معلم و ترجمه آن آمده است. ترجمه تخصصی رشته تربیت معلم توسط فارغ التحصیلان تربیت معلم صورت میگیرد. تمامی متون ترجمه شده توسط ناظرین گروه تخصصی شیراز مترجم مورد بررسی قرار میگیرد.


برچسب‌ها: نمونه ترجمه آموزش و پرورش،نمونه ترجمه توسعه ملی،نمونه ترجمه آموزش مهارت،نمونه ترجمه دانش فیزیکی،نمونه ترجمه مهارت های اجتماعی،نمونه ترجمه زندگی فردی،نمونه ترجمه منابع انسانی،نمونه ترجمه سیستم های آموزشی،شیراز مترجم،نمونه ترجمه،کیفیت ترجمه،ثبت سفارش ترجمه نمونه ترجمه آموزش و پرورش،ثبت سفارش ترجمه

کامنت و نظرات

ثبت کامنت و نظر تنها برای کاربران سایت در دسترس می‌باشد؛ در صورتی که عضو سایت هستید، به پنل کاربری خود وارد شده و در غیر این صورت از طریق فرم عضویت، یک حساب کاربری ایجاد کنید.