تفاوت CV و رزومه و تبدیل این دو به یکدیگر

برای هر موردی که نیاز به روزمه داشته باشید گروه تخصصی شیراز مترجم می تواند به شما کمک نماید تا رزومه ای متفاوت با هر زبانی را تهیه نمایید.